shutterstock_213347473

Veg og samferdsel

Den offentlige vegen er nabo til de fleste i dette landet og et godt naboskap skal pleies gjennom forutsigbarhet og kompetanse.

Tradisjonell konferanse planlegges 27 - 28 september i Oslo

VEGJUS.NO - konferansen 2021

FORELØPIG TEMA TIL PROGRAMMET: Åpning  Ny veileder til ledningsforskriften Presentasjon ny veileder dersom den er klar til konferansen Microtrenching  Praksis basert på endringe...

NYHET - vegmyndighetene kan gjøre vedtak om tvangsmulkt.

ENDRING I VEGLOVENS § 32

Link til veglovens § 32

Om oss

Vegjus.no

VEGJUS.NO er et nettsted som gir tilgang til rettskilder, sentrale juridiske spørsmål med utdyping til bruk i saksbehandlingen innen veg og samferdselsområdene i kommunen. VEGJUS.NO konferansen arr...
Web levert av CustomPublish AS